Venusstamps

แสตมป์คุณภาพ HIGH DEFINITION

แสตมป์คุณภาพ HIGH DEFINITION คือแสตมป์ที่ร้านวีนัสแสตมป์คัดเลือกแล้วว่าเป็นแสตมป์เ่ก่าหายาก ที่มีสภาพในระดับ HIGH DEFINITION (HD) คือ สภาำพนอก ขาว ไม่มีตำหนิ ควรค่าแก่การเก็บสะสมสำหรับนักสะสมมือเก่า ที่ต้องการแสตมป์ในระดับคุณภาพจริงๆ และที่สำคัญรับประกันความพอใจ หากสภาพไม่ดีดังที่แจ้งไว้ สามารถคืนได้โดยไม่มีเงื่อนไขครับ
แสดง 1-12 จาก 30 รายการ