Venusstamps

แสตมป์บล็อกใหญ่หายาก

แสตมป์ไทยที่เป็นบล็อก เช่น บล็อกสี่ บล็อกแปด บล็อกสิบ เป็นต้น
เป็นแสตมป์บล็อกที่หายาก เป็นการเก็บรักษาฟันแสตมป์ไปในตัว
แสดง 1-12 จาก 19 รายการ