Venusstamps

แสตมป์ชุดสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ ปี 2469 ใช้แล้ว

SOLD OUT
฿698
วันที่ 23 ต.ค. 2468 ร.6 ทรงครองราชครบ ปีที่ 15 ทรงดำริให้จัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ขึ้น แต่ทรงสวรรคตเสียก่อนจึงไม่ได้นำออกจำหน่าย ต่อมาถูกนำมาใช้เป็นค่าธรรมเนียม ธนาณัต ค่า ค่าโทรเลข และค่าฝากส่งสิ่งต
  • หมวดหมู่ : แสตมป์ พ.ศ. 2465-2480
  • รหัสสินค้า : 000497

รายละเอียดสินค้า แสตมป์ชุดสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ ปี 2469 ใช้แล้ว

วันที่ 23 ต.ค. 2468 ร.6 ทรงครองราชครบ ปีที่ 15 ทรงดำริให้จัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ขึ้น แต่ทรงสวรรคตเสียก่อนจึงไม่ได้นำออกจำหน่าย ต่อมาถูกนำมาใช้เป็นค่าธรรมเนียม ธนาณัต ค่า ค่าโทรเลข และค่าฝากส่งสิ่งตีพิมพ์ แสตมป์ใช้แล้ว สภาพดีครับ