Venusstamps

สมุดรวมตราไปรษณียากรพิเศษ ปี 2539

SOLD OUT
฿1,100
สมุดรวมตราไปรษณียากรพิเศษ 2539 สันเย็บด้วยเชือก แข็งแรงปกแข็งพร้อมกล่องแข็งบรรจุ มีแสตมป์พร้อมชีท 10 ชุด พิมพ์สีสี เคลือบพิเศษ สวยงามกว่าเล่มปีปกติ เน้นขายต่างประเทศ มีเรื
  • หมวดหมู่ : สมุดรวมตราไปรษณียากรประจำปี
  • รหัสสินค้า : 001610

รายละเอียดสินค้า สมุดรวมตราไปรษณียากรพิเศษ ปี 2539

สมุดรวมตราไปรษณียากรพิเศษ 2539 สันเย็บด้วยเชือก แข็งแรง
ปกแข็งพร้อมกล่องแข็งบรรจุ มีแสตมป์พร้อมชีท 10 ชุด 
พิมพ์สีสี เคลือบพิเศษ สวยงามกว่าเล่มปีปกติ เน้นขายต่างประเทศ 
มีเรื่องราวประกอบแสตมป์เป็นภาษไทยและภาษาอังกฤษ 
แสตมป์และชีทบรรจุอยู่ในเม้าส์พร้อมติดในเล่ม 
มูลค่ากว่า 500 บาท ไม่รวมค่าเม้าส์

ราคาที่จำหน่ายโดยไปรษณีย์ไทย 1,300 บาท