Venusstamps

สมุดแสตมป์ที่ระลึกประชุมสหภาพสากลไปรษณีย์ ที่กรุงโตเกียว ปี 2512 หายาก

SOLD OUT
฿5,450
สมุดแสตมป์ที่ระลึกประชุมสหภาพสากลไปรษณีย์ ที่กรุงโตเกียว ปี 2512 หายาก ประกอบด้วยแสตมป์ไทยปี 2510 -2512 ที่หายาก เช่นชุดปลาไทยชุด 2 ชุดผีเสื้อ ชุด ร.9 ชุด 3 เป็นต้น ทุกดวงสภาพนอก ไม่ติดฮิ้งจ์ หายาก
  • หมวดหมู่ : สมุดรวมตราไปรษณียากรประจำปี
  • รหัสสินค้า : 001651

รายละเอียดสินค้า สมุดแสตมป์ที่ระลึกประชุมสหภาพสากลไปรษณีย์ ที่กรุงโตเกียว ปี 2512 หายาก

สมุดแสตมป์ที่ระลึกประชุมสหภาพสากลไปรษณีย์ ที่กรุงโตเกียว ปี 2512 หายาก ประกอบด้วยแสตมป์ไทยปี 2510 -2512 ที่หายาก เช่นชุดปลาไทยชุด 2 ชุดผีเสื้อ ชุด ร.9 ชุด 3 เป็นต้น ทุกดวงสภาพนอก ไม่ติดฮิ้งจ์ หายาก และน่าเก็บครับ