Venusstamps

รวมแสตมป์ไทย ปี 2514 ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮิ้นจ์ สภาพนอก สวยน่าเก็บครับ

SOLD OUT
฿960
รวมแสตมป์ไทย ปี 2514 ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮิ้นจ์ สภาพนอก สวยน่าเก็บครับ
  • หมวดหมู่ : แสตมป์ พ.ศ. 2511-2515
  • รหัสสินค้า : 001866

รายละเอียดสินค้า รวมแสตมป์ไทย ปี 2514 ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮิ้นจ์ สภาพนอก สวยน่าเก็บครับ

รวมแสตมป์ไทย ปี 2514 ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮิ้นจ์ สภาพนอก จำนวน 8 ชุด คือ

- ชุดองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์

- ชุดส่งออกข้าวโพด

- ชุดวันสหประชาชาติ

- ชุดปูชนียสถานที่สำคัญของไทย

- ชุดสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาด

- ชุดชีวิตไทยในชนบท

- ชุดวันรัชดาภิเษก

- ชุดปีท่องเที่ยวไทย

แสตมป์สภาพนอก สวย น่าเก็บครับ