Venusstamps

คู่มือแสตมป์ไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2557 เล่มใหม่ล่าสุด คู่มือประจำกายนักสะสมแสตมป์!!

SOLD OUT
฿500.00
คู่มือแสตมป์ไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2557 เล่มใหม่ล่าสุด คู่มือประจำกายนักสะสมแสตมป์!!
  • หมวดหมู่ : อุปกรณ์การสะสม
  • รหัสสินค้า : 001888

รายละเอียดสินค้า คู่มือแสตมป์ไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2557 เล่มใหม่ล่าสุด คู่มือประจำกายนักสะสมแสตมป์!!

 photo catalogue-2014_zps9f222152.jpg

 

คู่มือแสตมป์ไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2557 เล่มใหม่ล่าสุด โดย สมชาย แสงเงิน

เป็นคุ่มือแสตมป์ฉบับที่ทันสมัยที่สุด และสมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้ โดยคู่มือแสตมป์ไทยจะออกเล่มใหม่ทุกประมาณ 5 ปี 

หนังสือคู่มือแสตมป์ไทย ฉบับสมบูรณ์ 2557 ผู้เขียนได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของแสตมป์ไทยตั้งแต่ยุคแรกมาจนถึงยุคปัจจุบันให้เห็นความเป็นมาตั้งแต่แรกว่ามีความเป็นมาอย่างไร โดยผู้เขียนได้เรียบเรียงการออกของแสตมป์ตั้งแต่แรกมาตามลำดับเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจในเหตุผลของการออกแสตมป์ในแต่ละครั้งว่ามีการออกมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร หรือมีความจำเป็นอย่างไร ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ง่ายไม่สับสน โดยเฉพาะนักสะสมหน้าใหม่หรือผู้สนใจทั่วไป มีการแยกประเภทสิ่งสะสม
ออกเป็นหมวดหมู่ ทำให้ง่ายต่อการค้นหา ส่วนข้อมูลต่างๆ ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากหลายแห่งด้วยกัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่น จากบริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด กรมไปรษณีย์โทรเลขวารสารตราไปรษณียากรจุลสารสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย และหนังสือตำนานแสตมป์ไทยสำหรับนักสะสม โดย พ.ต.อ. นายแพทย์พิพัฒน์ ชูวรเวช ฯลฯ จึงทำให้หนังสือคู่มือแสตมป์ไทยเล่มนี้มีข้อมูลที่ถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

สำหรับการประเมินราคาในหนังสือฯ เล่มนี้เป็นการประเมินราคาตามราคา
ตลาดทั่วไปในภาวะการณ์ปกติ ซึ่งราคาแสตมป์บางชุดหรือบางดวงอาจจะไม่เท่ากับราคาในหนังสือฯ เล่มนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ เนื่องจากอาจมีปัจจัยหลายสาเหตุ เช่น สภาพของแสตมป์อุปสงค์อุปทานของแสตมป์ชุดนั้นๆ การเก็งกำไร ภาวะเศรษฐกิจความเชื่อมั่นต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแสตมป์ ฯลฯ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนมีผลต่อราคาซื้อขายของแสตมป์ทั้งสิ้น

ราคาเล่มละ 500 บาท บวกค่าจัดส่ง 50 บาท (สั่งแยกต่างหากจากแสตมป์)

 photo 2014_Page_04_zpsf2466d6e.jpg

 photo 2014_Page_05_zps33673a6d.jpg

 photo 2014_Page_06_zpsa43edaa4.jpg  photo 2014_Page_07_zps84da8f6d.jpg  photo 2014_Page_08_zps799fa242.jpg  photo 2014_Page_09_zps8413ebbd.jpg  photo 2014_Page_10_zpsdd1f5fb5.jpg  photo 2014_Page_11_zps61d7ec6a.jpg  photo 2014_Page_12_zps78b38311.jpg  photo 2014_Page_13_zps57d02f60.jpg